Aşama aşama
kentsel dönüşüm

 • Aşama 1 : Belediyeden Binaya Ait Projelerin Alınması

  • Projelerin ilk adımda temin edilmesi önemlidir. Mevcut projelere ve imar durum bilgisine göre uygulanacak yol haritası ortaya çıkacaktır.

  • Arsanızın imar durumuna göre proje için firmalardan bilgi alabilir; buna göre müteahhitle kat karşılığı mı yoksa taahhüt usulü şeklinde mi anlaşma yapmanız gerektiğine dair bilgi edinebilirsiniz.
 • Aşama 2 : Riskli Yapı Tespit Raporu İçin Başvuru

  • Riskli yapı tespit raporu için tek bir kişinin gerekli evraklar ile Urhanlar'a başvurması yeterlidir.

  • Riskli yapı tespit raporu için başvuru dilekcesi, güncel tapu durum belgesi ve kimlik belgesinin fotokopisi gerekmektedir.

  • Riskli yapı tespit raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandığı takdirde tapuya "Riskli Yapi" şerhi işlenir. Bu şerh yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Alım-satım yapmaya engel değildir

  • Tapu müdürlüğu lindan tüm maliklere tebligat yapıldıktan sonra maliklerin riskli yapi tespit raporunun sonucuna 15 gün içinde itiraz hakkı vardır.
 • Aşama 3 : 2/3 Ortak Karar Protokolünün Hazırlanması

  • Binanın riskli çıktığına dair resmi yazının maliklere tebligatından sonra 60 gün içerisinde yapının boşaltılması ve yıktırılması istenir.

  • Bu aşamada apartmanlarda binanın arsa hissedarlarının 2/3 çoğunluğu ile karar alması gerekmektedir. Tek katlı müstakil yapılarda da yine hisseli tapu söz konusu ise hissedarların 2/3 çoğunluğunun ortak karar alması gerekmektedir.

  • 2/3 bina ortak karar protokolünde binayı kime nasıl, ne zaman, hangi şartlarda, nasıl bir dağılımla yaptırilacağı ile ilgili kararlar alınır

  • 2/3 çoğunluk ile alınan ortak karara katılmayan 1/3 hissedarların payları anlaşma yapan diğer maliklere açık artırma usulu ile satışa çıkarılır. Eğer satın alan olmazsa Bakanlık veya İdare satın alarak 2/3 çoğunluğun aldığı karara uyar.

  • Eğer verilen süre içerisinde arsa hissedarları 2/3 ortak karar alamazlarsa acele kamulaştırma uygulanır.

  • Bu aşamada müteahhit firma ile anlaşmanın imza altına alınması malikler için faydalı olacaktır.
 • Aşama 4 : İnşaat Firması ile Anlaşma

  • Kentsel dönüşüm sürecine karar verdikten sonra maliklerin müteahhit firma seçimini yapmaları ve sözleşme imzalamaları faydalarına olacaktır.

  • 2/3 ortak karar protokolü için müteahhit firma seçimini yapmış ve ön görüşmeleri tamamlamış olmak süreci hızlandıracaktır.
 • Aşama 5 : Kira Yardımı ve Kredi Faiz Desteğine Başvurma

  • Kira yardımı veya kredi desteği teşviklerinden faydalanmak için evinizi tanliye etmeniz gerekmektedir.

  • Gerekli evraklar ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğüne başvurarak kira yardımı veya kredi faiz desteğinden faydalanabilirsiniz.

  • Kira yardımı miktarları her yıl Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı tarafından illere göre belirlenmektedir.

  • Kira yardımı tahliye tarihinden itibaren 18 ayı geçmemek üzere verilmektedir.

  • Kredi faiz desteğinden ise bir kişi için bağımsız bölüm başına 125.000 TL ye kadar kredi kullanabilir. Ancak bir kişlen fazla 625.000 TL ye kadar kredi kullanabilir.

  • Kredi faiz ödemeleri iki yıl anapara geri ödemesiz olarak yapılmaktadır.

  • Yasa kapsamında bir kişi kira yardımı veya kredi desteğinden sadece bir tanesinden yararlanabilir.

 • Aşama 6 : Yeni Yapılacak Binanın Projelerinin Hazırlanması

  • Bu aşamada anlaşma yaptığınız firma tarafından yeni yapılacak binanızın tüm projeleri hazırlanarak belediyeden ruhsatlar alınır.